May 26, 2009

Portul Tomis Constanta"Portul Tomis este situat pe litoralul românesc al Mării Negre, la circa 200m de poarta I, a Portului Comercial Constanța. Acest port a fost conceput în principal pentru agreement nautic, în acest scop fiind executate lucrări de infrastructură, ultimele dintre acestea fiind realizate între anii 1970 – 1975.

Incinta portului, delimitată de digurile de adapostire și de faleză, are o suprafată totală de 180.000mp, iar “gura de acces” are lățimea de 65m, fiind orientate spre sud-est.
Situația existentă la jumatatea anului 2004, cauzată în special de lipsa dotărilor și a infrastructurii insuficient dezvoltate, nu permite desfasurarea activitatilor pentru care Portul Tomis a fost creat.

Licitatia organizată la sfirșitul anului 2004 pentru concesionarea Portului Tomis a fost câstigată de S.C. Sisteme Internaționale de Afaceri S.A, societate care și-a propus o serie de investiții majore, de natură să ridice standardele serviciilor oferite la nivel european. Se vor realiza ample lucrari de infrastructură, care vor viza mărirea capacitații portului, îmbunătățirea accesului, crearea de spații administrative și comerciale moderne. De asemenea, se are în vedere crearea de facilitați pentru oferirea unor servicii de agrement la cel mai înalt standard. "

- Dar v-ați pus vreodată întrebarea ce nivel de cultură poate avea un baiat din Drumul Taberei care a ajuns primar la Constanța, și cum vor transforma Portul Tomis toate aceste planuri?

Cam aceasta este descrierea vizuală a portului astazi, dar și cea a activitații de "Modernizare a Portului" preluată de pe un site oficial: www.portultomis.ro -  Enjoy!

DESCOPERIND PENINSULA BALCANICĂ - II

DESCOPERIND PENINSULA BALCANICĂ - II CAPITOLUL I Am plecat spre Albania în Noiembie 2016, așa cum plecam și către țările din ves...